Katter som fiskar

Parken Zoos fiskarkatter Alaya och Narjol får mat i vattnet så att de får äta på ett så naturligt sätt som möjligt.